DATQUANG RIVERSID ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH 1/500

Ngày 12 tháng 5 năm 2017 Ông Huỳnh Khánh Toàn phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam thay chủ tịch ký quyết định “Phê duyệt Quy hoạch Tổng mặt bằng chi tiết sử dụng đất 1/500 Khu đô thị DATQUANG RIVERSIDE tại Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam”

khu đô thị đất quảng riverside

                                                    Bản đồ quy hoạch Khu đô thị DATQUANG RIVERSIDE

Quyết định phê duyệt với các nội dung chính như sau:

  1. Vị trí, ranh giới lập quy hoạch Khu đô thị datquang
  • Vị trí: Tại phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn.
  • Ranh giới:

+ Phía Đông: Giáp Khu đô thị số 6;

+ Phía Tây: Giáp Khu đô thị số 4;

+ Phía Nam: Giáp Tuyến đường trục chính đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc (ĐT603 nối dải);

Phía Bắc: Giáp thành phố Đà Nằng và sông cố Cồ.

  1. Quy hoạch sử dụng đất Khu đô thị Đất Quảng Riverside

                                                                        BẢNG CÂN BẰNG ĐẮT ĐAI

Stt Loại đất Ký hiệu Diện tích

(m2)

Ti lê

(%)

1 Đất công trình tín ngưỡng TN 2.010,0 0,90
2 Đất thương mại dịch vụ TM 8.528,0 3,80
3 Đất ở bố trí tái định cư TDC 2.183,0 0,97
4 Đất ở phân lô LK, BT 115.710,0 51,54
5 Đất cây xanh cx, CXKV, CXCD 1 1.615,0 5,17
6 Đất mặt nước MN 10.963,0 4,88
7 Đất hạ tầng kỹ thuật ITT 73.517,0 32,74
Tổng cộng 224.526,0 100,00

Khu đô thị DATQUANG RIVERSIDE

 


ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Hotline: 0919 850 988